Ciekawe programy - Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie


Ciekawe programy

Zawodowy GPS w drodze do lepszego jutra 2.0

Bezpłatne kursy zawodowe z egzaminem

Bezpłatne kursy zawodowe z egzaminem   spawacz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, fryzjer, krawiec, blacharz, dekarz, kurs gastronomiczno-hotelarski  i inne oraz  staże w firmach   Zapewniamy : stypendium szkoleniowe i stażowe, badania lekarskie, ubezpieczenie,...

Profesjonalne Kadry Lubelszczyzny

Przystanek praca

Projekt "Zintegrowani"

Consultor Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie „Zintegrowani", który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne, Działanie: 11.4 Aktywne włączenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru...

Wyjazdy na wolontariat europejski (EVS)

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego prowadzi aktualnie rekrutację osób chętnych do wyjazdu na wolontariat europejski (EVS). Oferujemy możliwość wyjazdu do takich krajów jak: Irlandia Północna , Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii wolontariat 10-cio miesięczny w Belfaście, Wielka Brytania. ...

Nowa perspektywa na sukces!

Nowa perspektywa na sukces!

Ponownie zatrudnieni na lubelskim rynku pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę