Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie


Zachęcamy do skorzystania ze szkoleń zawodowych

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie zachęca do skorzystania ze szkoleń zawodowych. Dzięki uczestnictwu w szkoleniach masz możliwość:uzyskania nowych umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, zdobycia uprawnień zawodowych, zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji zwiększających szansę na podjęcie zatrudnienia.

Spotkania informacyjne dotyczące aktualnych potrzeb rynku pracy

Serdecznie zapraszamy osoby do 30 r. ż. na spotkania informacyjne  dotyczące aktualnych potrzeb rynku pracy w tym zwłaszcza możliwości odbycia szkoleń i staży zawodowych organizowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w pok.105 (Klub Pracy) ul. Mełgiewska 11c, 20-209 Lublin Harmonogram najbliższych spotkań 21.03.2018r. godz.12:00 04.04.2018r.godz.12:00 18.04.218r. godz.12:00 09.05.2018r. godz.12:00 16.05.2018r. godz.12:00 KWALIFIKACJE I ZDOBYTE...

Informacja o naborze wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z biznesplanem i wymaganymi załącznikami ("Restart II - program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim")

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje, że od dnia 19.03.2018 roku do dnia 30.03.2018 roku prowadzi nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z biznesplanem i wymaganymi załącznikami (zaświadczenie z ZUS/KRUS, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłatach a także decyzji o wykreśleniu z ewidencji działań gospodarczych) w ramach projektu „Restart II – program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie...

Informacja o VII naborze wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z biznesplanem i wymaganymi załącznikami "Własny biznes - to możliwe II"

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje, iż od dnia 19.03.2018 roku do dnia 30.03.2018 roku  prowadzi nabór wniosków, wraz z biznesplanem i wymaganymi załącznikami o przyznanie jednorazowych środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej , w ramach projektu „Własny biznes - to możliwe II", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 , Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy , ...

Zaproszenie do udziału w projekcie Inkluzyjny rynek pracy w Powiecie Lubelskim (IV)

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie serdecznie zaprasza osoby w wieku 30 lat i więcej do skorzystania ze wsparcia w ramach realizowanego przez nasz urząd projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, RPO WL 2014-2020, pt.: Inkluzyjny rynek pracy w Powiecie Lubelskim (IV)   Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 306 osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Powiecie Lubelskim   W ramach...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu stycznia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Informacje o urzędzie

język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę