Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie


WAŻNE

Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z biznesplanami w ramach projektu „Restart II – program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim” - dotyczy naboru w okresie: 04.05.2017 r. – 19.05.2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje, że opracowana została ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z biznesplanami w ramach projektu „Restart II – program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Lista dotyczy naboru wniosków w okresie:...

Ostateczna lista nr 2 wniosków/biznesplanów Uczestników projektu na otrzymanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu "Własny biznes - to możliwe II"

Ostateczna lista wniosków/biznesplanów Uczestników projektu na otrzymanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Własny biznes – to możliwe II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Załączniki Lista nr 2 wniosków...

Rekrutacja uczestników do projektu "Start w przedsiębiorczość" (II nabór)

Uprzejmie informujemy, że w ramach realizacji wspólnego projektu partnerskiego pod nazwą " Start w przedsiębiorczość " Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie wraz  z Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie oraz Lubelską Fundacją Rozwoju zapraszają do składania formularzy zgłoszeniowych w ramach II naboru. Zapraszamy osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy, zainteresowane dotacją na rozpoczęcie działalności gospodarczej do składania formularzy...

"Restart II – program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim" – wydłużony okres rekrutacji

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie uprzejmie informuje, iż wydłużono okres rekrutacji do dnia 31.07.2017 roku kandydatów do projektu „Restart II – program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu...

"Restart II – program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim" – zmiana w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie uprzejmie informuje, iż wprowadzono zmianę w „Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości" w ramach projektu „Restart II – program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.   Projekt jest współfinansowany ze środków Unii...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

7,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 26.121,30 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Informacje o urzędzie

język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę