Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie


IV nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w projekcie "Start w przedsiębiorczość"

Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Lubelska Fundacja Rozwoju ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego dla uczestników projektu ( osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie w ramach IV naboru, które ukończyły etap szkoleniowo-doradczy ). Wnioski wraz z załącznikami można składać w terminie od 22.06.2018  do  05.07.2018 r . osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera. ...

Informacja o naborze wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z biznesplanem i wymaganymi załącznikami („Restart II - program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim”)

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje, iż wydłużono okres rekrutacji do dnia 30.05.2018 roku w ramach VI naboru Formularzy Rekrutacyjnych do projektu o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych z ustalonym II profilem pomocy w ramach realizowanego Projektu „Własny biznes – to możliwe II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Własny biznes - to możliwe II - wydłużony okres rekrutacji w ramach VI naboru. Ostatnie 3 wolne miejsca w projekcie!!!

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje, iż wydłużono okres rekrutacji do dnia 25.06.2018 roku w ramach VI naboru Formularzy Rekrutacyjnych do projektu o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych z ustalonym II  profilem pomocy w ramach realizowanego Projektu „Własny biznes – to możliwe II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu...

Spotkania informacyjne dotyczące aktualnych potrzeb rynku pracy

Serdecznie zapraszamy osoby do 30 r. ż. na spotkania informacyjne dotyczące aktualnych potrzeb rynku pracy w tym zwłaszcza możliwości odbycia szkoleń i staży zawodowych organizowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w pok.105 (Klub Pracy) ul. Mełgiewska 11c, 20-209 Lublin   Harmonogram najbliższych spotkań 27.06.2018r. godz.12:00 18.07.2018r.godz.12:00 08.08.218r. godz.12:00   Osoba do kontaktu: Magdalena Jezierska Doradca Zawodowy tel.: 506 174 359 ...

"Własny biznes - to możliwe II" Ostatnie 3 wolne miejsca w projekcie dla kobiet po 50 roku życia !!!

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie w ramach realizowanego Projektu „Własny biznes – to możliwe II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  poszukuje 3 kobiet bezrobotnych po 50 roku życia z wykształceniem średnim lub niższym, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublinie oraz w Filiach w Bełżycach i Bychawie.   W ramach udziału...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu kwietnia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Informacje o urzędzie

język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę