Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie


Wstępny protokół z posiedzenia komisji oceny wniosków - IV nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w projekcie "Start w przedsiębiorczość"

Poniżej zamieszczamy Wstępny protokół z posiedzenia KOW dotyczący oceny merytorycznej wniosków o otrzymanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe złożonych przez Uczestników projektu (nabór IV) w ramach projektu Partnerskiego realizowanego z Miejskim Urzędem  Pracy w Lublinie oraz Lubelską Fundacją Rozwoju pt. „Start w przedsiębiorczość". Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z zapisami § 3 Regulaminu przyznawania...

Szkolenia zawodowe dla osób do 30 r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, w ramach projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubelskim (III)" , serdecznie zaprasza osoby w wieku do 30 r. ż. do skorzystania z indywidualnych szkoleń zawodowych m. in.: - Operator koparko- ładowarki kl. III - Operator wózków jezdniowych - Spawanie metodą MAG-135 / TIG- 141 / MIG-131 - Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC   - i inne. Z tytułu udziału w szkoleniu uczestnikowi...

Własny biznes - to możliwe II - zwiększenie liczby uczestników projektu

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje, iż zwiększona zostaje liczba  uczestników projektu o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych z ustalonym II  profilem pomocy w ramach realizowanego Projektu „Własny biznes – to możliwe II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W szóstym naborze wyłonionych zostanie 18...

Informacja o naborze wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z biznesplanem i wymaganymi załącznikami („Restart II - program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim”)

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje, że od dnia 05.07.2018 roku do dnia 19.07.2018 roku  prowadzi nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z biznesplanem i wymaganymi załącznikami (zaświadczenie z ZUS/KRUS, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłatach a także decyzji o wykreśleniu z ewidencji działań gospodarczych) w ramach projektu „Restart II – program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie...

Ostateczna lista rankingowa w ramach projektu "Restart II - program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim"

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie uprzejmie informuje, iż została opracowana ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z biznesplanami w ramach projektu „Restart II – program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Projekt jest...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Informacje o urzędzie

język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę