Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie


Informacja dotycząca zmiany Regulaminu przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

Zgodnie z Zarządzeniem nr 143/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie z dnia 06 grudnia 2017 r., w § 5 Regulaminu przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublinie został wykreślony pkt 10.

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie poszukuje Koordynatora projektu

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie poszukuje Koordynatora projektu. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z kadrami tel. 81 745-18-16. 81 745-18-15 wew.255

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w projekcie "Start w przedsiębiorczość"

Lubelska Fundacja Rozwoju ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego dla uczestników projektu (osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie w ramach I naboru, które ukończyły etap szkoleniowo-doradczy ).

Wykaz działalności gospodarczych na podjęcie, których Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie udzielił dotacji

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie umieszcza poniżej wykaz działalności gospodarczych na podjęcie, których udzielił dotacji w 2016 roku. Załączniki Działalności gospodarcze na podjęcie, których Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie udzielił dotacji w 2016 roku

Dodatkowy nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie ogłasza dodatkowy nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach priorytetów wydatkowania rezerwy KFS w 2017 roku.  Termin naboru wniosków: 30.11.2017 r. ( do godz. 15:30 )   Kwota przyznanego limitu środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego: 7.345,00 zł ( słownie: siedem tysięcy trzysta...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu października 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Informacje o urzędzie

język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę