Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie


Poszukujemy osoby z doświadczeniem w realizacji zadań związanych z zatrudnianiem cudzoziemców na terenie RP

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie poszukuje osoby z doświadczeniem w realizacji zadań związanych z zatrudnianiem cudzoziemców na terenie RP tj. wydawaniem zezwoleń na pracę lub wpisywaniem oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, w celu zastępstwa pracownika. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Panią Renatą Tylec pod nr telefonu 81 7451816 wew. 250 w celu umówienia się na spotkanie.

Przykładowe kierunki szkoleń

W załączeniu znajdują się przykładowe szkolenia, które mogą być jeszcze zorganizowane do końca bieżącego roku Załączniki Przykładowe kierunki szkoleń Przykładowe kierunki szkoleń II

Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z biznesplanami w ramach projektu „Restart II - program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim” - dotyczy naboru w okresie: 14.11.2018 r. - 27.11.2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje, że opracowana została ostateczna lista rankingowa wniosków przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z biznesplanami w projekcie "Restart II - program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.   Dotyczy wniosków oraz biznesplanów wraz z...

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje, że dysponuje środkami na bony na zasiedlenie

    Jesteś osobą do 30 r.ż. i masz problem ze znalezieniem zatrudnienia na lokalnym rynku pracy? Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje, że dysponuje środkami na bony na zasiedlenie w kwocie 7 000 zł !!!*.   Szczegółowe informacje uzyskasz pod nr tel. 81 745-18-16 w. 271 lub w siedzibie PUP w Lublinie, ul. Mełgiewska 11C, pok. 206, Filia w Bełżycach tel. 81 517-37-70,...

Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy - rekrutacja kandydatów do projektu

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie wraz z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Lublinie nr 2 w Lublinie, realizuje projekt pt. „Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy". Projekt jest skierowany dla osób po 30 roku życia posiadających status osoby bezrobotnej, które spełniają przynajmniej jeden z dwóch kryteriów: nie pracowały nieprzerwanie w okresie ostatnich 12 miesiącach, są rolnikami (posiadają gospodarstwo rolne od 1 do 2 ha przeliczeniowych i podlegają pod...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu pażdziernika 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Informacje o urzędzie

język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę