Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie


Ostateczna lista rankingowa w ramach projektu "Restart II - program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim"

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie uprzejmie informuje, iż została opracowana ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z biznesplanami w ramach projektu „Restart II – program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Projekt jest...

IV nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w projekcie "Start w przedsiębiorczość"

Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Lubelska Fundacja Rozwoju ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego dla uczestników projektu ( osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie w ramach IV naboru, które ukończyły etap szkoleniowo-doradczy ). Wnioski wraz z załącznikami można składać w terminie od 22.06.2018  do  05.07.2018 r . osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera. ...

Informacja o naborze wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z biznesplanem i wymaganymi załącznikami („Restart II - program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim”)

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje, iż wydłużono okres rekrutacji do dnia 30.05.2018 roku w ramach VI naboru Formularzy Rekrutacyjnych do projektu o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych z ustalonym II profilem pomocy w ramach realizowanego Projektu „Własny biznes – to możliwe II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Własny biznes - to możliwe II - wydłużony okres rekrutacji w ramach VI naboru. Ostatnie 3 wolne miejsca w projekcie!!!

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje, iż wydłużono okres rekrutacji do dnia 25.06.2018 roku w ramach VI naboru Formularzy Rekrutacyjnych do projektu o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych z ustalonym II  profilem pomocy w ramach realizowanego Projektu „Własny biznes – to możliwe II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu...

Ostateczna lista rankingowa wniosków/biznesplanów o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Własny biznes - to możliwe II”” - dotyczy naboru w okresie: 19.03.2018 r. - 30.03.2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje, że opracowana została ostateczna lista rankingowa wniosków/biznesplanów o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Własny biznes – to możliwe II"" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Lista dotyczy naboru wniosków/biznesplanów w okresie: 19.03.2018 r. - 30.03.2018 r. ...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu kwietnia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Informacje o urzędzie

język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę