Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie


WAŻNE

Rekrutacja uczestników do projektu "Start w przedsiębiorczość"

Uprzejmie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie wraz  z Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie oraz Lubelską Fundacją Rozwoju realizuje projekt partnerski pod nazwą " Start w przedsiębiorczość ". Zapraszamy osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy, zainteresowane dotacją na rozpoczęcie działalności gospodarczej do składania formularzy rekrutacyjnych do udziału w projekcie. Nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu w ramach I...

Informacja o dniu wolnym od pracy

Informujemy, iż zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie z dnia 21 marca 2017 r. nr 32/2017, dzień 02 maja 2017 r. będzie dniem wolnym od pracy. Dzień ten podlega odpracowaniu 27 maja 2017 roku ( sobota).

Ostateczna lista rankingowa II edycja - "Własny biznes - to możliwe II"

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje, że opracowana została ostateczna lista uczestników II edycji projektu "Własny biznes - to możliwe II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Lista do pobrania poniżej: Załączniki Ostateczna lista...

Informacja o ostatecznej liście uczestników projektu "Restart II - program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim."

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje, że opracowana została ostateczna lista uczestników projektu "Restart II - program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Lista do pobrania poniżej: Załączniki ...

Informacja o wstępnej liście uczestników projektu "Restart II - program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim."

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje, że opracowana została wstępna lista uczestników projektu "Restart II - program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Lista do pobrania poniżej: Załączniki ...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

8,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.313,52 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Informacje o urzędzie

język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę