Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie


Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy - rekrutacja kandydatów do projektu

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie wraz z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Lublinie nr 2 w Lublinie, realizuje projekt pt. „Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy". Projekt jest skierowany dla osób po 30 roku życia posiadających status osoby bezrobotnej, które spełniają przynajmniej jeden z dwóch kryteriów: nie pracowały nieprzerwanie w okresie ostatnich 12 miesiącach, są rolnikami (posiadają gospodarstwo rolne od 1 do 2 ha przeliczeniowych i podlegają pod...

Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z biznesplanami

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie uprzejmie informuje, iż została opracowana ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z biznesplanami   w ramach projektu   „Restart II – program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. ...

Lepiej czekać na nieznane czy wziąć sprawy w swoje ręce?

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie zaprasza na giełdę pracy na stanowisko sprzedawca i pracownik pomocniczy w dziale artykułów spożywczych, świeżych i kas do nowo powstającego marketu KAUFLAND w Lublinie, ul. Droga Męczenników Majdanka 14. Giełda pracy odbywać się będzie w dniach 26 i 27 listopada 2018 roku od godziny 8.00 do 15.00 w siedzibie CEiPM OHP w Lublinie ul. Lubomelska 1-3, III piętro pok. 305. KONIECZNIE Z CV! ...

Jesteś zainteresowany rozwojem w branży informatycznej?? - Skorzystaj ze szkolenia

Jesteś zainteresowany rozwojem w branży informatycznej??     Skorzystaj ze szkolenia pod potrzeby przyszłego pracodawcy kwocie nawet 8 000 zł * *maksymalny termin zakończenia szkolenia 28.12.2018r. Szczegółowe informacje uzyskasz pod nr tel. 081 745-18-16 w. 227, 502-967-918 lub w siedzibie PUP w Lublinie, ul. Mełgiewska 11C, pok. 100 ...

Środki finansowe na refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy

  PRZEDSIĘBIORCO MOŻESZ OTRZYMAĆ DO 18 500 PLN !!!         Jeżeli chcesz zatrudnić osobę bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublinie lub Filiach: Bełżycach lub Bychawie oraz posiadasz siedzibę lub prowadzisz działalność gospodarczą na terenie powiatu lubelskiego Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuję, że posiada  środki  finansowe ...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Informacje o urzędzie

język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę