Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie


PRACODAWCO MOŻESZ OTRZYMAĆ 25 200 ZŁ !!!

Jeżeli chcesz zatrudnić osobę bezrobotną do 30 roku życia zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublinie lub Filiach w Bełżycach lub Bychawie, możesz otrzymać na ten cel refundację części kosztów zatrudnienia przez okres 12 miesięcy w wysokości 2 100 zł miesięcznie , czyli łącznie 25 200 zł . W przypadku pytań prosimy o kontakt: Magdalena Noszczyk – specjalista do spraw programów tel. 502 967 918, 81 745 19 01 wew....

(Komunikat z ZUS) E-Składka - jeden przelew na własny rachunek w ZUS

Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego . Informację o numerze tego rachunku płatnik składek dostanie z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017 r. Oczywiście list dotrze do płatnika, gdy ZUS zna jego aktualny adres. Jeśli nie zgłosił zmiany danych powinien to zrobić jak najszybciej. Ważne! Jeśli płatnik do końca grudnia 2017 r. nie otrzyma informacji o numerze rachunku składkowego albo zgubi list, powinien zgłosić się do ZUS albo zadzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS...

Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach priorytetów wydatkowania rezerwy KFS w 2017 roku.   Termin naboru wniosków: 13.10.2017 r. – 20.10.2017 r. ( do godz. 15:30 )   Kwota przyznanego limitu...

Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z biznesplanami w ramach projektu "Restart II - program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim" - dotyczy naboru w okresie: 18.08.2017-31.08.2017

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje, że opracowana została ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z biznesplanami w ramach projektu „Restart II – program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Lista dotyczy naboru wniosków w okresie:...

"Restart II-program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim" - wydłużony okres rekrutacji

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie uprzejmie informuje, iż wydłużono okres rekrutacji do dnia 30.11.2017 roku kandydatów do projektu „Restart II – program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

7,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.324,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Informacje o urzędzie

język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę