Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie


Zakończenie rekrutacji do projektu "Start w przedsiębiorczość" w ramach III naboru

Powiatowy  Urząd Pracy uprzejmie informuje o zakończeniu rekrutacji do projektu Partnerskiego realizowanego z Miejskim Urzędem  Pracy w Lublinie oraz Lubelską Fundacją Rozwoju pt. „Start w przedsiębiorczość" w ramach III naboru Poniżej lista kandydatów/Kandydatek zakwalifikowanych do udziału w projekcie w ramach III naboru. Załączniki Ostateczny protokół z ...

Informacja o dniu wolnym od pracy

Informujemy, iż zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie z dnia 02 listopada 2017 r. nr 128/2017, dzień 26 stycznia 2018 r. będzie dniem wolnym od pracy za 06 stycznia 2018 r. (święto przypadające w sobotę).

Restart II - program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim - zmiana w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie uprzejmie informuje, że wprowadzono zmianę w „Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczośc i" w ramach projektu „ Restart II- program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.   Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w...

II nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w projekcie "Start w przedsiębiorczość"

Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Lubelska Fundacja Rozwoju ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego dla uczestników projektu ( osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie w ramach I i II naboru, które ukończyły etap szkoleniowo-doradczy ). Wnioski wraz z załącznikami można składać w terminie od 08.01.2018 – 19.01.2018  r . osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera. ...

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

Podmiot zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi przed złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy/wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP powinien dokonać wpłaty w wysokości 30zł. Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy. Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie ul. Mełgiewska 11c , 20-209 Lublin Nr  konta 66 11602202 000000 03 3558 7800   Dowód wpłaty powinien zawierać następujące dane: nazwę podmiotu...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Informacje o urzędzie

język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę