Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie


Ostateczna lista rankingowa wniosków/biznesplanów o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Własny biznes - to możliwe II” - dotyczy naboru w okresie: 09.08.2018 r. - 23.08.2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje, że opracowana została ostateczna lista rankingowa wniosków/biznesplanów o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Własny biznes – to możliwe II"" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Lista dotyczy naboru wniosków w okresie: 09.08.2018 r. – 23.08.2018 r ...

Wstępna lista wniosków/biznesplanów Uczestników projektu o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu "Własny biznes - to możliwe II" dotyczy naboru w okresie 09.08.2018 r. - 23.08.2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje, że opracowana została wstępna lista wniosków/biznesplanów o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Własny biznes – to możliwe II"" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Lista dotyczy naboru wniosków w okresie: 09.08.2018 r. – 23.08.2018 r. ...

Rusza drugi cykl spotkań „Biznes Lubelskie 2018” sztuka prezentacji receptą na sukces

Jak odnieść sukces w biznesie na Lubelszczyźnie? O tym opowiedzą wykładowcy drugiego cyklu bezpłatnych spotkań w ramach programu „Biznes Lubelskie 2018". W role prelegentów wcielą się praktycy - szefowie firm, którym udało się odnieść sukces na rynku ogólnopolskim oraz dziennikarze TVP i Polsatu, którzy odsłonią tajemnice autoprezentacji. Najbliższe spotkanie w Lublinie odbędzie się 30 sierpnia o godz. 16:30 w Hotelu Hampton by Hilton. Druga odsłona cyklu składa się z...

BĄDŹ PRZEDSIĘBIORCZY! DZIAŁAJ, ZAŁÓŻ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ! Posiadasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub jesteś osobą długotrwale bezrobotną

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie od dnia 01.08.2018r. prowadzi nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach programu - aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych niepełnosprawnych - aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych *   *długotrwale bezrobotny – osoba pozostająca  w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2...

Ostateczny protokół z posiedzenia komisji oceny wniosków w projekcie "Start w przedsiębiorczość" - IV nabór

Poniżej zamieszczamy listę uczestników/uczestniczek projektu kwalifikujących się do otrzymania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego (nabór IV).   WAŻNE: Informację o wynikach oceny i dalszych krokach związanych z zarejestrowaniem działalności i podpisaniem umowy Uczestnicy projektu otrzymają odrębną korespondencją. Załączniki ...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Informacje o urzędzie

język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę