Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie


Zaproszenie na spotkanie "Własny biznes - to mozliwe II"

W związku z rozpoczętą rekrutacją do projektu  „ Własny biznes - to możliwe II" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój Przedsiębiorczości, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego, serdecznie zapraszamy   na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 29.09.2017 r. (piątek) o godzinie 11.30 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w...

Zapraszenie na seminarium - „Możliwości rozwoju firmy poprzez inwestycje w kapitał ludzki”

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie nawiązując do Europejskich Dni Pracodawców serdecznie zaprasza na seminarium pt. „ Możliwości rozwoju firmy poprzez inwestycje w kapitał ludzki ". Seminarium zostanie zorganizowane w dniu 21.11.2017 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie, ul. Spokojna 9. Szczególnie zapraszamy przedsiębiorców i pracodawców, którzy skorzystali z naszego wsparcia finansowego na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. Osoby...

Restart II - program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim” - zmiana w „Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości”

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie uprzejmie informuje, że wprowadzono zmianę w „Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczośc i" w ramach projektu „Restart II- program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.   Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej...

Własny biznes - to możliwe II - wydłużony okres rekrutacji w ramach V naboru

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje, iż wydłużono okres rekrutacji do dnia 29.09.2017 roku w ramach V naboru Formularzy Rekrutacyjnych do projektu o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych z ustalonym II  profilem pomocy w ramach realizowanego Projektu „Własny biznes – to możliwe II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu...

Wsparcie pomostowe niefinansowe (specjalistyczne doradztwo) - „Restart II - program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim”

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie przypomina, że Uczestnicy projektu „Restart II - program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim", którym przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości i którzy założyli działalność gospodarczą uprawnieni są do skorzystania z usługi – specjalistycznego doradztwa z zakresu konkretnych problemów pojawiających się w konkretnej sytuacji w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej tj. w pierwszych 12...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

7,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.324,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Informacje o urzędzie

język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę