Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie


Informacja o dniu wolnym od pracy

Informujemy, iż zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2018 r. nr 47/2018, dzień 01 czerwca 2018 r. będzie dniem wolnym od pracy, który podlega odpracowaniu w dniu 30 czerwca 2018 roku (sobota).

Własny biznes - to możliwe II - zwiększony nabór i wydłużony okres rekrutacji w ramach VI naboru

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje, iż wydłużono okres rekrutacji do dnia 30.05.2018 roku w ramach VI naboru Formularzy Rekrutacyjnych do projektu o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych z ustalonym II profilem pomocy w ramach realizowanego Projektu „Własny biznes – to możliwe II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkania informacyjne dotyczące aktualnych potrzeb rynku pracy

Serdecznie zapraszamy osoby do 30 r. ż. na spotkania informacyjne dotyczące aktualnych potrzeb rynku pracy w tym zwłaszcza możliwości odbycia szkoleń i staży zawodowych organizowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w pok.105 (Klub Pracy) ul. Mełgiewska 11c, 20-209 Lublin   Harmonogram najbliższych spotkań 23.05.2018r. godz.12:00 06.06.2018r.godz.12:00   Osoba do kontaktu: Magdalena Jezierska Doradca Zawodowy tel.: 506 174 359   KWALIFIKACJE I...

Ostateczny protokół z posiedzenia komisji oceny wniosków III nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w projekcie "Start w przedsiębiorczość"

Poniżej zamieszczamy Listę uczestników/Uczestniczek projektu (po zakończeniu procedury odwoławczej)  kwalifikujących się do otrzymania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego (nabór III). WAŻNE: Informację o wynikach oceny i dalszych krokach związanych z zarejestrowaniem działalności i podpisaniem umowy Uczestnicy projektu otrzymają odrębną korespondencją. ...

Wstępna lista rankingowa wniosków/biznesplanów o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu "Własny biznes - to możliwe II" - dotyczy naboru w okresie: 19.03.2018 r. - 30.03.2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje, że opracowana została wstępna lista rankingowa wniosków/biznesplanów o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Własny biznes – to możliwe II"" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Lista dotyczy naboru wniosków/biznesplanów w okresie: 19.03.2018 r. – 30.03.2018 r. ...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Informacje o urzędzie

język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę