Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie


25 200 ZŁ - PRACODAWCO TYLE MOŻESZ OTRZYMAĆ

Jeżeli chcesz zatrudnić osobę bezrobotną do 30 roku życia zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublinie lub Filiach w Bełżycach lub Bychawie, możesz otrzymać na ten cel refundację części kosztów zatrudnienia przez okres 12 miesięcy w wysokości 2 100 zł miesięcznie , czyli łącznie 25 200 zł . W przypadku pytań prosimy o kontakt: Magdalena Noszczyk – specjalista do spraw programów tel. 502 967 918, 81 745 19 01 wew....

Pracodawco, możesz otrzymać do 20 000 zł na stworzenie stanowiska pracy

PRACODAWCO MOŻESZ OTRZYMAĆ DO 20 000 ZŁ NA STWORZENIE STANOWISKA PRACY Jeżeli chcesz zatrudnić osobę bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublinie lub Filiach: Bełżycach lub Bychawie oraz posiadasz siedzibę lub prowadzisz działalność gospodarczą na  terenie powiatu lubelskiego Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje, że posiada  środki  finansowe  na  stworzenie miejsca pracy w ramach refundacji  kosztów ...

Własny biznes - to możliwe II - wydłużony okres rekrutacji w ramach V naboru

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje, iż wydłużono okres rekrutacji do dnia 31.12.2017 roku w ramach V naboru Formularzy Rekrutacyjnych do projektu o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych z ustalonym II  profilem pomocy w ramach realizowanego Projektu „Własny biznes – to możliwe II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu...

Informacja o naborze wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z biznesplanem i wymaganymi załącznikami (Restart II-program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim)

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje, że od dnia 02.11.2017 roku do dnia 15.11.2017 roku  prowadzi nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z biznesplanem i wymaganymi załącznikami (zaświadczenie z ZUS/KRUS, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłatach a także decyzji o wykreśleniu z ewidencji działań gospodarczych) w ramach projektu „Restart II – program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie...

Informacja o dniu wolnym od pracy

Informujemy, iż zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie z dnia 04 października 2017 r. nr 118/2017, dzień 10 listopada 2017 r. będzie dniem wolnym od pracy za 11 listopada 2017 r. (święto przypadające w sobotę).

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu października 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.324,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Informacje o urzędzie

język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę