Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie


Informacja o dniu wolnym od pracy

Informujemy, iż zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie z dnia 20 lipca 2017 r. nr 84/2017, dzień 14 sierpnia 2017 r. będzie dniem wolnym od pracy. Dzień ten podlega odpracowaniu 05 sierpnia 2017 roku (sobota).

Informacja o ostatecznej liście uczestników projektu "Własny biznes - to możliwe II" w ramach IV edycji - dotyczy naboru w okresie 05.06.2017 r. - 07.07.2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje, że opracowana została ostateczna lista  rankingowa uczestników IV edycji projektu "Własny biznes - to możliwe II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Załączniki Ostateczna lista zakwalifikowanych w IV...

Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z biznesplanami w ramach projektu „Restart II - program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim” - dotyczy naboru w okresie: 01.06.2017 r. - 14.06.2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje, że opracowana została ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z biznesplanami w ramach projektu „Restart II – program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Lista dotyczy naboru wniosków w okresie:...

Wstępna lista wniosków/biznesplanów Uczestników projektu na otrzymanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu "Własny biznes - to możliwe II" dotyczy naboru w okresie 09.06.2017 r. - 23.06.2017 r.

Wstępna lista wniosków/biznesplanów Uczestników projektu na otrzymanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Własny biznes – to możliwe II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Załączniki Wstępna lista wniosków biznesplanów...

Informacja o zmianie przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26-04-2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.. U. z 2017 r., poz. 864) uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia finansowane ze środków Funduszu Pracy otrzymane na podstawie ustawy o promocji...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

7,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 26.121,30 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Informacje o urzędzie

język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę