Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie


WAŻNE

Ostateczna lista rankingowa III edycja - "Własny biznes - to możliwe II"

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje, że opracowana została ostateczna lista uczestników III edycji projektu "Własny biznes - to możliwe II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Załączniki Ostateczna lista uczestników w ramach III edycji...

Informacja o IV naborze kandydatów (Własny biznes–to możliwe II)

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje, iż od dnia 05.06.2017 roku do dnia 03.07.2017 roku  prowadzi czwarty nabór Formularzy Rekrutacyjnych do projektu o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych z ustalonym II  profilem pomocy w ramach realizowanego Projektu „Własny biznes – to możliwe II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego...

Informacja o naborze wniosków na dotację (Własny biznes – to możliwe II)

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje, iż od dnia 18.05.2017 roku do dnia 31.05.2017 roku prowadzi nabór wniosków, wraz z biznesplanem i wymaganymi załącznikami o przyznanie jednorazowych środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej , w ramach projektu „Własny biznes - to możliwe II", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 , Priorytet 9 Rynek Pracy , Działanie 9.3 Rozwój...

Informacja o ostatecznej liście uczestników projektu "Restart II - program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim"

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje, że opracowana została ostateczna lista uczestników projektu "Restart II - program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Załączniki Ostateczna lista...

Informacja o wstępnej liście uczestników projektu "Własny biznes - to możliwe II"

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje, że opracowana została wstępna lista uczestników III edycji projektu "Własny biznes - to możliwe II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Lista do pobrania poniżej: Załączniki Wstepna lista osób...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

8,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.313,52 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Informacje o urzędzie

język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę