Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie


Informacja dotycząca zmiany w Regulaminie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

Zgodnie z Zarządzeniem nr 21/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie  z dnia 14 lutego 2018 r. uległ zmianie § 8 ust. 7 regulaminu przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublinie. Dokumenty do pobrania pod poniższym linkiem: http://lublin.praca.gov.pl/-/14123-dofinansowanie-podjecia-dzialalnosci-gospodarczej

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy. Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r....

Informacja o VI naborze kandydatów do projektu własny biznes - to możliwe II

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje, iż od dnia 19.02.2018 roku do dnia 02.03.2018 roku  prowadzi szósty nabór Formularzy Rekrutacyjnych do projektu o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych z ustalonym II profilem pomocy w ramach realizowanego Projektu „Własny biznes – to możliwe II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu...

Wstępny protokół z posiedzenia komisji oceny wniosków - II nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w projekcie "Start w przedsiębiorczość"

Poniżej zamieszczamy Wstępny protokół z posiedzenia KOW dotyczący oceny merytorycznej wniosków o otrzymanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe złożonych przez Uczestników projektu (nabór II) w ramach projektu Partnerskiego realizowanego z Miejskim Urzędem  Pracy w Lublinie oraz Lubelską Fundacją Rozwoju pt. „Start w przedsiębiorczość". Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z zapisami § 3 Regulaminu przyznawania...

Ostateczny protokół z posiedzenia komisji oceny wniosków - I nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w projekcie "Start w przedsiębiorczość"

Poniżej zamieszczamy Listę uczestników/Uczestniczek projektu (po zakończeniu procedury odwoławczej)  kwalifikujących się do otrzymania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego (nabór I). WAŻNE: Informację o wynikach oceny i dalszych krokach związanych z zarejestrowaniem działalności i podpisaniem umowy Uczestnicy projektu otrzymają odrębną korespondencją. ...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Informacje o urzędzie

język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę