Informacje o urzędzie - Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie


Informacje o urzędzie

Powiatowy Urząd Pracy został utworzony na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 1 lutego 2000r. Naszą siedzibą jest budynek przy ul. Mełgiewskiej 11c w Lublinie. Terytorialnym zakresem działania PUP jest obszar Powiatu Lubelskiego, to jest 16 jednostek samorządowych. W skład PUP Lublin wchodzą Filie w Bełżycach i w Bychawie.

 

Gminy obsługiwane przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie

W PUP w Lublinie obsługiwane są osoby zameldowane na terenie gmin:

W PUP w Lublinie Filia w Bychawie obsługiwane są osoby zameldowane na terenie gmin:

W PUP w Lublinie Filia w Bełżycach obsługiwane są osoby zameldowane na terenie gmin:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę