Urząd - Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie


Urząd

Informacje o urzędzie

Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie

ul. Mełgiewska 11c
20-209 Lublin
NIP: 712-25-25-279
REGON: 431214322

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /PUPLublin/SkrytkaESP

 
Godziny pracy urzędu
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 15:30

Interesanci przyjmowani są w godzinach

7:45 - 15:00

 
 

Uprzejmie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w  Lublinie nie rozpatruje korespondencji otrzymanej pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Zgodnie z ww. przepisem podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  1. osoby, od której pochodzi (jej imienia i nazwiska),
  2. adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) tej osoby,
  3. przedmiotu sprawy, której dotyczy.
W przypadku nie uzupełnienia wyżej wymienionych danych, sprawa nie będzie rozpatrzona.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę