Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie


Nagłówek

Aktualności

Ostateczny protokół z posiedzenia komisji oceny wniosków w projekcie "Start w przedsiębiorczość" - IV nabór

Poniżej zamieszczamy listę uczestników/uczestniczek projektu kwalifikujących się do otrzymania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia...

Dodatkowy nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie ogłasza dodatkowy nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków  z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia...

Informacja o VIII naborze wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z biznesplanem i wymaganymi załącznikami "Własny biznes - to możliwe II"

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje, iż od dnia 09.08.2018 roku do dnia 23.08.2018 roku  prowadzi nabór wniosków, wraz z biznesplanem i wymaganymi załącznikami...

Informacja o naborze wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z biznesplanem i wymaganymi załącznikami („Restart II - program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim”)

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje, że od dnia 03.08.2018 roku do dnia 17.08.2018 roku  prowadzi nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności...

Ostateczna lista rankingowa w ramach projektu "Restart II - program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim"

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje, iż została opracowana ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z...

Wstępny protokół z posiedzenia komisji oceny wniosków - IV nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w projekcie "Start w przedsiębiorczość"

Poniżej zamieszczamy Wstępny protokół z posiedzenia KOW dotyczący oceny merytorycznej wniosków o otrzymanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz...

Informacja o ostatecznej liście uczestników projektu "Własny biznes - to możliwe II" w ramach VI edycji - dotyczy naboru w okresie 19.02.2018 r. - 25.06.2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje, że opracowana została ostateczna lista  rankingowa uczestników VI edycji projektu "Własny biznes - to możliwe II" w ramach...

Szkolenia zawodowe dla osób do 30 r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, w ramach projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubelskim (III)" , serdecznie zaprasza osoby w wieku do 30 r. ż....

Własny biznes - to możliwe II - zwiększenie liczby uczestników projektu

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje, iż zwiększona zostaje liczba  uczestników projektu o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych z...

Informacja o naborze wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z biznesplanem i wymaganymi załącznikami („Restart II - program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim”)

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje, że od dnia 05.07.2018 roku do dnia 19.07.2018 roku  prowadzi nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności...

Wyświetlanie 11 - 20 z 206 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę