Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie


Środki finansowe na refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy

  PRZEDSIĘBIORCO MOŻESZ OTRZYMAĆ DO 18 500 PLN !!!         Jeżeli chcesz zatrudnić osobę bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublinie lub Filiach: Bełżycach lub Bychawie oraz posiadasz siedzibę lub prowadzisz działalność gospodarczą na terenie powiatu lubelskiego Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuję, że posiada  środki  finansowe ...

Przykładowe kierunki szkoleń

W załączeniu znajdują się przykładowe szkolenia, które mogą być jeszcze zorganizowane do końca bieżącego roku Załączniki Przykładowe kierunki szkoleń Przykładowe kierunki szkoleń II

Poszukujemy osoby z doświadczeniem w realizacji zadań związanych z zatrudnianiem cudzoziemców na terenie RP

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie poszukuje osoby z doświadczeniem w realizacji zadań związanych z zatrudnianiem cudzoziemców na terenie RP tj. wydawaniem zezwoleń na pracę lub wpisywaniem oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, w celu zastępstwa pracownika. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Panią Renatą Tylec pod nr telefonu 81 7451816 wew. 250 w celu umówienia się na spotkanie.

Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z biznesplanami w ramach projektu „Restart II - program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim” - dotyczy naboru w okresie: 14.11.2018 r. - 27.11.2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje, że opracowana została ostateczna lista rankingowa wniosków przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z biznesplanami w projekcie "Restart II - program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.   Dotyczy wniosków oraz biznesplanów wraz z...

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje, że dysponuje środkami na bony na zasiedlenie

    Jesteś osobą do 30 r.ż. i masz problem ze znalezieniem zatrudnienia na lokalnym rynku pracy? Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje, że dysponuje środkami na bony na zasiedlenie w kwocie 7 000 zł !!!*.   Szczegółowe informacje uzyskasz pod nr tel. 81 745-18-16 w. 271 lub w siedzibie PUP w Lublinie, ul. Mełgiewska 11C, pok. 206, Filia w Bełżycach tel. 81 517-37-70,...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu pażdziernika 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Informacje o urzędzie

język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę