Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie


"Restart II - program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim" - wydłużony okres rekrutacji

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie uprzejmie informuje, iż wydłużono okres rekrutacji do dnia 30.09.2017 roku kandydatów do projektu „Restart II – program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu...

Nabór na szkolenia

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje, że trwa nabór na następujące kierunki szkoleń: „Spawanie metodą MAG 135 i TIG 141"; „Magazynier z obsługą programu magazynowego i kas fiskalnych, operator wózka jezdniowego" Termin realizacji obu szkoleń: IX-X.2017r. Wyżej wymienione szkolenia realizowane będą w ramach projektu „Inkluzyjny rynek pracy w Powiecie Lubelskim III". Ze szkoleń mogą skorzystać osoby bezrobotne  pow. 30 roku życia, dla których...

Informacja o naborze wniosków oraz biznesplanów do projektu Restart II - program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje, że wyznaczono termin składania wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z biznesplanem i wymaganymi załącznikami (zaświadczenie z ZUS/KRUS, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłatach, a także decyzji o wykreśleniu z ewidencji działań gospodarczych) w ramach projektu „Restart II – program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim", realizowanego w ramach Regionalnego...

Zakończenie I etapu rekrutacji w ramach II naboru do projektu "Start w przedsiębiorczość"

Powiatowy Urząd Pracy uprzejmie informuje o zakończeniu I etapu rekrutacji w ramach II naboru do projektu Partnerskiego realizowanego z Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie oraz Lubelską Fundacją Rozwoju pt. „Start w przedsiębiorczość". Poniżej lista kandydatów/Kandydatek zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji. Załączniki Protokół z I etapu rekrutacji do projektu Start w...

Dodatkowy nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie ogłasza dodatkowy nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. Termin naboru wniosków: 16.08.2017 r. – 18.08.2017 r. ( do godz. 15.30 ) Do rozdysponowania pozostała kwota 56.385,40 z ł w ramach limitu środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przyznanych na realizację zadań w ramach priorytetów wydatkowania...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

7,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 26.121,30 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Informacje o urzędzie

język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę