Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik organizacji produkcji
Kod: 311917
Liczba odwiedzin: 4985
Synteza: Zajmuje się planowaniem zadań na stanowiskach roboczych oraz organizowaniem optymalnego przebiegu produkcji, a zwłaszcza harmonizacją działań pomocniczych i produkcyjnych.
Zadania zawodowe: - opracowywanie analiz obciążenia stanowisk roboczych;
- planowanie poszczególnych operacji (zadań) na stanowiskach roboczych z uwzględnieniem obciążenia stanowisk i zachowania pożądanych terminów wykonania zadań;
- prowadzenie urządzeń planistycznych (tablice terminów, wyrobów i obciążeń, plansze, przyrządy planistyczne, mikrokomputery itp.);
- opracowywanie harmonogramów spływu części i wyrobów;
- prowadzanie tradycyjnych i mikrokomputerowych kartotek stanowisk roboczych i wyrobów;
- uzupełnianie i doskonalenie bazy normatywnej do celów planowania produkcji;
- koordynowanie planów międzywydziałowych;
- opracowywanie informacji planistycznych o planowanych obciążeniach i terminach spływu robót;
- planowanie dostaw materiałowych na stanowiska robocze i analizowanie zabezpieczania materiałowego;
- planowanie odbioru wyrobów ze stanowisk roboczych;
- analizowanie zgodności przebiegu produkcji z planami i jej koordynowanie.
Dodatkowe zadania zawodowe: - kontrolowanie przebiegu produkcji na stanowiskach roboczych;
- kierowanie w zakładzie pracami planistycznymi w zakresie produkcji.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę