Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) - Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie


Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ)

logo CAZ
  • Z dniem 1 stycznia 2010 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublinie, oraz w jego Filiach w Bełżycach i Bychawie, wyodrębnione zostało Centrum Aktywizacji Zawodowej.
  • CAZ jest wyspecjalizowaną komórką organizacyjną w ramach Powiatowego Urzędu Pracy skupiającą w swoim zakresie wyłącznie aktywne działania w zakresie usług i instrumentów rynku pracy. Dzięki temu nastąpiła koncentracja podejmowanych działań ukierunkowana na klientów urzędu pracy tj. osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców.
  • CAZ powstał na mocy znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia   i instytucjach rynku pracy.
  • W ramach CAZ-u realizowane są przede wszystkim podstawowe usługi rynku pracy tj. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, organizacja szkoleń wspierane instrumentami rynku pracy tj. pracami interwencyjnymi, robotami publicznymi, stażami, przygotowaniami zawodowymi dorosłych, środkami na podjęcie działalności gospodarczej czy refundacją kosztów wyposażenia  i doposażenia stanowisk pracy dla kierowanych bezrobotnych oraz tworzenie Indywidualnych Planów Działania dla osób bezrobotnych.
 
Zapraszamy do korzystania z usług utworzonego Centrum Aktywizacji Zawodowej

partners

shortcut-links

 go-to-top