Zatrudnianie cudzoziemców - Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie


Zatrudnianie cudzoziemców

Filmiki informacyjne Zielonej Linii nt. zatrudniania cudzoziemców, skierowane do pracodawców

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi - obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy

Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca

partners

shortcut-links

 go-to-top