Statystyki i analizy urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie


Statystyki i analizy urzędu

Sprawozdania statystyczne

Statystyki ministerialne
  • miesięczne (bilans osób bezrobotnych)  
  • kwartalne
    • struktura bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia, stażu pracy
    • bezrobocie w gminach  
  • półroczne (bilans osób niepełnosprawnych)

Stopa bezrobocia

Porównanie stopy bezrobocia z ostatniego roku. Dane dotyczące kraju, województwa oraz powiatu.
Porównanie liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiecie - ostatnie 12 miesięcy.
 
 

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej poświęconej monitoringowi zawodów deficytowych i nadwyżkowych mz.praca.gov.pl

partners

shortcut-links

 go-to-top