PI Indywidualny koszyk świadczeń 50+ - model trójsektorowy współpracy w zakresie rynku pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie


PI Indywidualny koszyk świadczeń 50+ - model trójsektorowy współpracy w zakresie rynku pracy

  • Pracodawcy

    Czy wiesz, że:   Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku...

  • Niepubliczne instytucje integracji i pomocy społecznej

    Aktywizacja zawodowa 50+ Czy wiesz, że  : 1. Działania aktywizacji zawodowej osób starszych inicjowanych przez niepubliczne instytucje integracji i pomocy społecznej powinny obejmować przede wszystkim : indywidualne badanie sytuacji osoby bezrobotnej  50+, ocenę możliwości pracodawcy środowiska pracy ...

  • Praktyczne informacje dla osób 50+

    Linki z informacjami dla osób 50+   http://50plus.gov.pl/  - wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ , program MIPS   http://www.zysk50plus.pl/  - portal skierowany do pracodawców na rzecz promocji zatrudnienia osób 50+ i edukacji na tematzarządzania wiekiem   http://www.zarzadzaniewiekiem.com.pl/  -...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę